O nás    Kontakt  
 
       O těsnopise    Výuka těsnopisu    Výuka psaní na klávesnici    Státní zkoušky    Těsnopisné soutěže    Komorní a parlamentní stenografie    Intersteno    Učitelské studium    Zajímavosti    Těsnopis na Slovensku  

 

45. kongres Intersteno a mistrovství světa ve Vídni

Ve dnech 23. - 29. 7. 2005 se konal již 45. kongres Mezinárodní federace pro zpracování informací INTERSTENO a s tím spojené mistrovství světa v různých disciplinách. Celé akce se zúčastnilo cca 450 účastníků z 31 zemí světa. Soutěžilo se v 30minutovém opisu textu, v korektuře textu, v profesionálním zpracování textu (tzv. Wordprocessing), v těsnopise grafickém i strojovém, v rychlém převádění textu, v cizojazyčném těsnopise a v soutěži korespondence a protokolování.

Velmi početná delegace z České republiky zasáhla prakticky do všech soutěžních disciplin a "posbírala" velké množství medailí. Hlavní zásluhu na tom mají všichni soutěžící na PC (zkratkový systém Zavpis), kteří dokázali mezi sebe do medailových pozic pustit jen několik málo konkurentů.

V hlavní soutěžní kategorii - 30minutovém opisu textu - zvítězila a mistryní světa se stala Ing. Helena Matoušková, Interinfo ČR, která dosáhla minutové rychlosti 832 úhozů. Vynikající výkon podal mistr světa v juniorské kategorii Václav Mikula, Interinfo ČR, který svým výkonem 790 úhozů za minutu již sahá na rychlost 800 úhozů.

V podstatě poprvé byla součástí mistrovství světa soutěž slepých nebo velmi těžce zrakově postižených závodníků z Rakouska, z Německa a z Maďarska. Vítězkou se stala Susanna Köfinger z Rakouska výkonem 431 úh. za minutu.

V kategorii grafického těsnopisu jsme měli - bohužel - jen jedno "želízko v ohni", a to naši nejlepší závodnici Ing. Helenu Janovskou - Bendovou (Český těsnopisný spolek). Přestože byl těsnopisný diktát tentokrát velmi těžký - zabýval se situací v oblasti světového rybolovu - dokázala přesvědčit o svých kvalitách a získala pro ČR bronzovou medaili. Vítězem a nositelem titulu mistr světa se stal Dr. Bernhard Gremmer z Německa, stříbrnou medaili si odvezla Judit Nánásiné Czapári z Maďarska. Všichni tři medailisté dosáhli stejného výkonu, totiž 5 minut kategorie B a o jejich umístění rozhodl tedy počet trestných bodů.

V kategorii strojového těsnopisu zvítězila Ing. Helena Matoušková, Interinfo Praha (systém Zavpis), druhá byla Američanka Patricia Nilsen a třetí Lori Oxley ze Singapuru. Všechny tři úspěšně zapsaly a převedly 5 minut kategorie B. Rozdíl opět tvořily trestné body. Stejného výkonu dosáhly ještě další tři Italky - R. Pirrone, F. Cabiati a A. Senici. Podrobné výsledky všech soutěžních kategorií najdete na www.zav.cz nebo www.intersteno.at.

Velmi zajímavá byla i soutěž v cizojazyčném těsnopise, která je už dlouhodobě součástí světových mistrovství. Celkem se v ní umístilo 12 seniorů a 6 juniorů. Vynikajícího výkonu dosáhl Boris Neubauer z Německa, který soutěžil celkem v 16 jazycích (včetně jazyka mateřského), ve 3 jazycích však překročil povolený limit chyb, takže mu bylo uznáno celkem 13 jazyků. Druhé místo obsadil jeho krajan Bernhard Gremmer s 9 jazyky a jako třetí se umístila Švýcarka Rosemarie Koller - 8 jazyků.

Jen pro informaci uvádíme prvních 10 umístěných (z celkového počtu 48) v hlavní těsnopisné kategorii - těsnopis grafický.
 Kategorie/poč. minutPočet slabik
1. Bernhard Gremmer, NěmeckoB5331
2. Judit Nánásiné Czapári, MaďarskoB5350
3. Helena Janovská (Bendová), ČRB5344
4. Anna Maria Marino, ItálieB4343
5. Erika Kanyár, MaďarskoB4326
6. Olaf Rörtgen , NěmeckoB3289
7. Torsten Semar, NěmeckoB3289
8. Éva Szilvia Horváth, MaďarskoB3302
9. Petra Dischinger, NěmeckoB3289
10. Beáta Barna, MaďarskoB3302
.
.
.
48. Lázslóné Székely, MaďarskoC3195

Podobně jako předcházející kongresy i kongres letošní poskytl příležitost k odborným přednáškám.

V prvním tématickém okruhu (Minulost a budoucnost) se kromě historického pohledu na 50 let existence Interstena hovořilo zejména o budoucnosti parlamentní stenografie a vývoji programů automatického rozpoznávání řeči, o ergonomii, vlivu výuky těsnopisu na pravopisnou podobu jazyka, jakož i o problematice užívání PC nevidomými; o české státní zkoušce ze zpracovávání textu hovořil předseda Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič.

Ve druhém tématickém okruhu se řečníci věnovali problematice komorní a parlamentní stenografie, a to jak z hlediska prostředků pořizování záznamů pronášených projevů, tak z hlediska jejich efektivity a dosavadních zkušeností s nimi.

Třetí tématický okruh pak poskytl pohled na mezinárodní kontakty a spolupráci Interstena s Čínou, Argentinou a některými zeměmi Afriky.

Na zasedání sekce parlamentních stenografů promluvil o parlamentní stenografii a o budoucnosti těsnopisu u nás vedoucí stenografického oddělení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Pavel Dibelka.

nká