O nás    Kontakt  
 
       O těsnopise    Výuka těsnopisu    Výuka psaní na klávesnici    Státní zkoušky    Těsnopisné soutěže    Komorní a parlamentní stenografie    Intersteno    Učitelské studium    Zajímavosti    Těsnopis na Slovensku  

 

Státní zkoušky z těsnopisu

Konají se v souladu se zkušebním řádem vydaným MŠMT.

Podstatou státní zkoušky je doslovný zápis a převod dvou šestiminutových, zvyšující se rychlostí diktovaných textů, které se týkají problematiky současného politického, ekonomického nebo kulturního života České republiky; první z textů je zaměřen obecněji, druhý odborněji, přičemž texty jednotlivých druhů státních zkoušek se liší i obsahovou náročností.
Rychlost diktovaného textu se vyjadřuje v počtu slov za minutu a zvyšuje se vždy po dvou minutách diktátu.
Převod diktátu do latinky je možno provést rukopisně nebo klávesnicovým písmem, přičemž maximální délka doby na pořízení převodu je stanovena v minutách a závisí na druhu státní zkoušky.
Dokladem o vykonané státní zkoušce je vysvědčení vydávané státní zkušební komisí, jež obsahuje klasifikační stupeň a procento přesnosti převodu každého z obou kandidátem zapsaných a převedených diktátů.

Zkušební řád rozeznává následující tři druhy státních zkoušek z těsnopisu.

Základní státní zkoušku z kancelářského těsnopisu do 70 slov za min., při níž jsou diktáty diktovány rychlostmi 50, 50, 60, 60, 70, 70 slov za minutu, doba převodu jednoho diktátu je 60 minut.
Státní zkoušku z kancelářského těsnopisu lze kromě toho vykonat ze zvýšené rychlosti do 80, 90, popř. 100 slov za minutu. Doba převodu se adekvátně prodlužuje.
U státní zkoušky z komorního těsnopisu jsou diktáty diktovány rychlostmi 80, 90, 100, 100, 110, 110 slov za minutu. Obsahová náročnost a technická diktátu odpovídá náročnosti textů a projevů, s nimiž se stenograf setkává v komorní a parlamentní praxi.

Přihlášky ke státním zkouškám na e-mailové adrese: stana.frydrychova@nuov.cz