O nás    Kontakt  
 
       O těsnopise    Výuka těsnopisu    Výuka psaní na klávesnici    Státní zkoušky    Těsnopisné soutěže    Komorní a parlamentní stenografie    Intersteno    Učitelské studium    Zajímavosti    Těsnopis na Slovensku  

 

Intersteno

Český těsnopisný spolek je jako národní sdružení členem Mezinárodní federace pro zpracování informací INTERSTENO. Předsedkyně spolku je členkou těsnopisné jury.
Spolek zajišťuje přípravu a účast českých stenografů na soutěžích, přednáškové a ostatní činnosti Interstena.
Jaroslav Zaviačič, předseda Interinfo ČR, je současně zástupcem České republiky v Intersteno.

Co je INTERSTENO

INTERSTENO - Mezinárodní federace pro zpracování informací, bylo založeno roku 1887 v Londýně s původním dodatkem „Mezinárodní federace pro těsnopis a psaní na stroji“. Její poslání - snaha po výměně informací z oblasti výuky i praktického používání těsnopisu a psaní na stroji – se v důsledku stálého růstu důležitosti informací a rozvoje informačních technologií rozšířilo na oblast výuky a praxe využívání klávesnicového písma a těsnopisu při zpracovávání informací.

INTERSTENO je napojeno na UNESCO a sdružuje v současné době 25 zemí ze všech kontinentů světa.

Svoji činnosti realizuje INTERSTENO jednak aktivitami členských organizací v jednotlivých zemích, jednak formou kongresů, z nichž první se konal ve zmíněném roce 1887 v Londýně a 42. v roce 2001 v Hannoveru v SRN.

Kongresy INTERSTENO se konají prakticky pravidelně po dvou letech v některé z jejích členských zemí, doposud většinou evropských, s výjimkou kongresu 5., který se konal v roce 1893 v Chicagu; v současné době však je registrován zájem o konání kongresu i ze strany několika zemí zámořských.

Původní náplní kongresů byly přednášky a diskuse z oblasti výuky a používání těsnopisu a psaní na psacím stroji, jež byly po skončení kongresů vydávány v kongresových sbornících, popř. ve speciálních časopisech. Zpočátku výjimečně a od roku 1900 stále častěji se v rámci těchto kongresů konaly také rychlostní soutěže v psaní na stroji, jichž se však zpočátku zúčastňovali většinou pouze soutěžící pořadatelské země.

Jako většina ostatních kulturních činností bylo také pořádání kongresů INTERSTENO přerušeno druhou světovou válkou, poslední předválečný kongres se konal v roce 1937 v Londýně a představoval symbolické uzavření první etapy činnosti INTERSTENO.

Zásluha o obnovení poválečné činnosti INTERSTENO náleží Švýcaru p. Marcelu Racinovi, který v roce 1954 svolal zástupce jednotlivých zemí do Mont Pelerinu na Ženevském jezeře, kde se rozhodlo o konání prvního poválečného kongresu v roce 1955 v Monte Carlu; od té doby se kongresy INTERSTENO konají pravidelně každé dva roky, přičemž v roce, kdy se kongres nekoná, zasedá ústřední výbor.

Poválečné kongresy INTERSTENA mají dvě základní části. První tvoří mistrovství světa v různých disciplinách, jež se zpracováváním informací souvisejí – tedy od psaní na klávesnici (strojopisné i PC) a těsnopisu až k autorské korektuře a wordprocessingu. Druhou částí kongresů jsou odborné přednášky z hardwarové i softwarové oblasti současných informačních technologií, z oblasti výuky těmto technologiím a z oblasti jejich aplikací v parlamentní praxi. Publikace výsledků kongresových aktivit přechází postupně od tradiční písemné formy almanachů k formě elektronické.

Jednotlivých kongresů se účastní pravidelně zhruba 600 účastníků z členských zemí.