O nás    Kontakt  
 
       O těsnopise    Výuka těsnopisu    Výuka psaní na klávesnici    Státní zkoušky    Těsnopisné soutěže    Komorní a parlamentní stenografie    Intersteno    Učitelské studium    Zajímavosti    Těsnopis na Slovensku  

 

Co je těsnopis?

Těsnopisem se rozumí soustava písma, kterým lze psát s menší námahou, větší rychlostí a většinou i s lepším využitím plochy papíru než umožňuje latinka. Dosahuje toho jednoduššími grafickými tvary písmen, pouhým naznačováním (nevypisováním) frekventovaných hlásek, používáním vlastních grafických tvarů pro často se vyskytující předpony, koncovky a skupiny hlásek, vhodným krácením slov a tvořením samostatných grafických tvarů pro často se vyskytující sousloví.

Nazývá se často také stenografií (řec. stenos = těsný, grafé = psaní) nebo tachygrafií (řec. tachys = rychlý), těsnopisci pak stenografy a těsnopisné záznamy stenogramy.